Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Algemene voorwaarden

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Aan de publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.
Alle teksten, fotoís of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.
Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is zuiver informatief, indicatief, NIET gericht aan individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteurs en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, web-editor, de webmaster of het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare in het algemeen.
Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare staan. Het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.
Het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan 'gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.
Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.
Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.
Indien u vragen of opmerkingen zou hebben omtrent deze algemene voorwaarden, dan kan u ons steeds contacteren op info@szr.be.